Erik Bye på sokkel ved fjorden

25. september 2021 ble en byste av hele Norges dikterhøvding satt på sokkel ved den nye gjestehavna hos Vollen Marina. – Jeg er flasket opp med «Anna Lovinda» og «Vi går om bord», forteller kunstneren selv.

Av Morten Gisle Johnsen og Lars O. Nordal

– Det er veldig hyggelig å se dette minnesmerket over far. Vi er stolte av han og mor og alt det de gjorde og sto for. Flere av de tingene har aldri vært mer aktuelle enn i dag, med mennesker på flukt og flyktningkrise. Vi synes folk her blir minnet om dette på en fin måte, sier sønnen Ola og datteren Anne på vegne av familien Bye.

Ville ha morfar nær sjøen

Debatten om å etablere et varig minnesmerke over Erik Bye har dukket opp med ujevne mellomrom i Budstikka de siste 14 årene. Ved torget i Asker sentrum, utenfor Asker kirke og på husmannsplassen Bråtan på Skaugum har vært foreslått som lokaliseringer.

– For oss ville det være naturlig om et eventuelt minnesmerke av morfar er i nærheten av sjøen, sa barnebarnet Tone Bye Øiseth i 2014. En statue ytterst på Holmenskjæret og en «Erik Byes hall» i Oslofjordmuseet i Vollen er blant stedene som er blitt foreslått i pakt med dikterens maritime gener. Det endte med bysten i Vollen – ute på den nye havnepromenaden ved gjestehavnen til Vollen Marina, der Erik Bye i bronse nå skuer mot sørøst over fjorden langs den gamle leden til familiehytta på Søndre Langåra.

– Det var der familien Bye holdt til, og hjemmehavnen deres i en årrekke var borte hos Pettersen her i Vollen. Vi er derfor veldig takknemlige for at dette minnesmerket havnet nettopp her, forteller Morten Gjeruldsen, daglig leder i Vollen Marina. Han fikk tilbud om å kjøpe bysten av kunstneren selv, Lars O. Nordal fra Vettre – tidligere sjef i Asker Næringsråd og selvlært i sin del av kunstnerfaget.

Bysten ble avduket av ordfører Lene Conradi lørdag 25. september med familien Bye, Sjømannskoret, Redningsselskapet og en rekke gjester og publikum til stede.

Lars O. Nordal har i hele sitt liv vært fasinert av visesangeren og kulturpersonligheten Erik Bye
KUNSTNEREN SELV: Lars O. Nordal har i hele sitt liv vært fasinert av visesangeren og kulturpersonligheten Erik Bye. Han er glad for at skulpturen hans har fått fast plass på fjorden i Vollen. FOTO: PRIVAT

Fikk ideen i Vollen

Her forteller Lars O. Nordal om hvorfor og hvordan han modellerte bysten av Erik Bye:

Etter sin død i 2004 har Erik Bye blitt hedret med diverse konserter og forestillinger, biografi og til og med portrett på Norwegians første 737-800 fly. Debatten om et varig minnesmerke ble reist av Budstikka allerede i 2007 og temaet er jevnlig blitt reist i artikler og på lederplass i lokalavisa. I flere av disse ble Asker kommune oppfordret til å ta et initiativ til et minnesmerke og en visefestival for å hedre Bye. Kommunen på sin side etterlyste et initiativ fra Askers befolkning.

I sin leder i Budstikka 27. mai 2013 skrev sjefredaktør Andreas Gjølme: «Sitt ikke stille og vent på initiativ» med adresse til Asker kommune. «Ballen» ble ikke fanget. Jeg tok opp «tråden» med Gjølme i 2017 og han var fortsatt like oppsatt på at «den kulturelle åndskjempen» burde hedres. I et 70-årslag på Oslofjordmuseet i Vollen samme år ble dette igjen et tema. I en lystig feststemning sent på kvelden sa jeg at jeg tar «jobben» med å modellere en byste av Erik Bye, som en utfordring. Ambisjonen var å få reist bysten i Vollen.

Jeg er født og oppvokst i Risør og flasket opp med «Anna Lovinda» på Ønskekonserten og «Vi går om bord» i sort/hvitt. Erik Bye hadde «heltestatus» på Sørlandet og ikke minst ved etablering av «Konvoibyen» i Risør. Det var nok dette som har preget min livslange fasinasjon for visesangeren og kulturpersonligheten Bye.

Etter «gymnaset» (videregående) sto mitt yrkesvalg mellom Kunst- og Håndverkskolen og NTH (Nå NTNU). Min interesse for maling og tegning hadde da fått utløp gjennom utsmykning av Risør kino og diverse plakatoppdrag og utforming av teaterkulisser. Valget falt på NTH med «kunst» som hobby.

Staffeli og malersaker har i alle år vært med meg på studenthybler og i ulike boliger, fra 1984 på Vettre i Asker og fra 2001 også i eget atelier i sommerhuset i Risør. Jeg har i årenes løp hatt diverse salgsutstillinger, blant annet i Oslofjordmuseet.

Kom inn på Høstutstillingen

Sommeren 2017 begynte jeg på modellering av bysten av Erik Bye. Det var ikke så enkelt å få alle perspektivene som utgangspunkt så jeg tok ut en 10-12 bilder fra nettet som ga et samlet inntrykk av profil og andre vesentlige detaljer. Jeg brukte hele sommeren på å modellere bysten i leire. På høstparten laget jeg en silikonkappe med skjold av gips så jeg kunne støpe av bysten i terrakotta poselensgips. Avstøpningen ble deretter bronsepatinert.

Senere på høsten ble bysten vist til Askers ordfører Lene Conradi og Erik Byes sønn Ola, sistnevnte for å få en form for godkjenning av resultatet. Jeg tilbød også Redningsselskapet bysten, men fikk aldri respons på henvendelsen.

Jeg ble deretter utfordret av en bekjent til å søke om deltagelse på Statens kunstutstilling (Høstutstillingen) i 2018. Det ble mer eller mindre et «veddemål», da jeg ikke har kunstfaglig utdannelse og dessuten var kjent med det faktum at Høstutstillingen sjelden antar figurative verk. Blant ca. 2.000 søkere ble i underkant av 80 verk antatt, deriblant min byste av Erik Bye. Dette var en stor opptur for meg.

Bysten av Erik Bye
SLAPP INN: Bysten av Erik Bye ble antatt på Høstutstillingen i 2018. FOTO: PRIVAT

Asker kunstforening valgte å stille ut bysten i sitt lokale i Vollen, hvor den ble innkjøpt av Vollen Marina v/Morten Gjeruldsen. Et langt skritt mot oppføringen av denne i Vollen ble dermed tatt.