Vollen Marinesenter AS lanserer, gjennom Miljøprosjektet Grønn Marina, Norges første skrogvasker. Anlegget fjerner enkelt uønsket groe på skroget i løpet av ca 10 minutter. Skrogvaskeren kan behandle alle typer båter opp til 54 fot. Formålet med prosjektet er å tilby et 100% miljøvennlig alternativ til miljøskadelig bunnstoff. Spylevannet fra båter som spyles på land sendes gjennom rensemaskin som gjør spylevannet 98% rent. Slike maskiner selges hos Vollen Marinesenter.